Yangın Merdiveni

Özellikleri:

Yangın merdivenleri “Z Tipi (Çift Kollu) ve Dairesel” merdiven olarak 2 gruba ayrılır. Yangın vd. doğal afetler ışında terör saldırısı gibi binaların hızla boşaltılması gerekilen durumlarda da kullanılan yangın merdiveni insan hayatı için büyük önem arz etmektedir. Temmuz 2002 tarihli “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” ile binalarda bulunması gereken yangın merdiveni tipleri ve bunlara ilişkin ölçüler düzenlenmiştir.

Yangın Merdiveni Gerekli Binaların Kullanım Sınıfları

Toplanma Amaçlı Binalar: Düğün salonu, İbadet Yerleri, Restaurantlar, Spor Salonları, Sinema , Tiyatro Salonları

Eğitim Amaçlı Binalar: Ana okulları, İlköğretim Okulları

Sağlık Hizmeti Amaçlı Binalar: Özel Hastaneler, Sağlık Ocakları

Ticaret Amaçlı Binalar: Alışveriş Merkezleri , Berber ve Kuaför Salonları, Marketler ve Süpermarketler,Oteller, Moteller, Yurtlar, Apartmanlar, Pansiyonlar

Büro Binaları: Bankalar, Belediye Binaları, Muayeneler, Mahkeme Binaları Üniversite ve 50 Kişinin Altındaki Derslikler

Yorumlar
Sosyal Paylaşım