YANGIN NEDİR?

    Maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan yanma reaksiyonlarının neden olduğu doğal afettir.Her yanma birer yangın değildir .Örneğin demirin paslanması , lambaların ışık vermesi birer yanmadır fakat yangın değildir. Yangınların maddi hasarlara ve kayıplara neden olması gibi birçok kez yangın alanında  bulunan insanların yaralanmalarına ve hatta ölümlerine sebebiyet vermesi ile son bulan üzücü felaketlerdir.

YANGINLAR NEDEN ÇIKAR?

Yangın çıkmadan önce alınacak tüm koruma ve  önlem tedbirlerinin gerektiği gibi alınmaması sonucu yangınla karşılaşmak çok doğal bir olaydır. Yangınlar başta  elektrik tesisatları,sabotaj ,doğal afetler, ısıtma sistemleri, lpg tüpleri, sigara izmaritleri, ve patlayıcı parlayıcı maddelerin bilinçsiz kullanımı ilk sırada olmak üzere birçok sebepten dolayı gerçekleşmektedir .Özellikle büyük yerleşim alanlarında, konut ve iş yerlerinde çıkan yangınların büyük bir kısmı elektriğin ve sigara kullanımının  ve yanıcı malzemelerin yanlış kullanımına dayanmaktadır.Ayrıca  soba ve pişirme ocak tezgahlarının bacalarının temizlenmemesi ve cam yüzeylerin genellikle kırık cam parçalarının uzun süre güneş ışılarına maruz kalmaları da ayrıca bir yangın sebebidir.

BİLGİSİZLİK

Yangına karşı hangi önlemlerin nasıl alınacağını bilmemek ve bu konuda yeterli eğitimden geçmemek yangının önemli nedenlerindendir. Elektrikli aletlerin doğru kullanımını bilmemek, soba ve kalorifer sistemlerini yanlış yerleştirmek, tavan arasına ve çatıya kolay tutuşabilecek eşyalar koymak yangını davet eder. Yangının oluşumunu önlemek ve oluşan bir yangının söndürülmesini bilmek eğitim ve bilgilenmeden geçer. Bu nedenle yangını önlemeyi öğrenmek kadar yangını söndürmede ilk müdahaleleri de öğrenmek gerekir.

İHMALKARLIK

Bildiğimiz halde gerekli tedbiri almamak veya ertelemek ihmalkarlıktır. Örneğin söndürülmeden atılan bir kibrit veya sigara izmariti, açık unutulmuş bir alev kaynağı yada devamlı sorun çıkartan bir elektrik tesisatını sonra tamir ederim diyerek ertelemek

KAZALAR

Sistem dışı oluşan olaylardan bazıları da (kalorifer kazanının patlaması, elektrik tesisatında yapılan bir tamir esnasında meydana gelen istenmeyen bir olay  veyahut  bir aracın kontrolsüz olarak diğer bir araca yada binaya çarpması ,parlayıcı madde taşınırken meydana gelebilecek istenmeyen bir olayda kaza türü meydana gelen yangınlara örnektir .

SABOTAJ

Yangına karşı gerekli önlemler alındığı halde; bazı insanlar çeşitli amaç ve kazanç uğruna kasıtlı olarak kişi ve topluma ait bina ve tesisleri yakarak can ve mal kaybına neden olabilir.

SIÇRAMA

Kontrol atına alınmış veya alınmamış bir yangın ihmal veya bilgisizlik sonucu sıçrayarak, yayılarak veya parlayıp patlayarak daha büyük boyutlara ulaşabilir.

DOĞA OLAYLARI

Rüzgârlı havalarda kuru dalların birbirine sürtmesi ya da yıldırım düşmesi ve benzeri doğa olayları sonucunda yangın çıkabilir.

HER YERDE YANGIN RİSKİ VAR MIDIR?

Yukarıda saydığımız gibi birçok sebebe bağlı olarak her an her yerde bir yangın felaketi ile karşılaşmamız mümkündür.Üzerimizdeki elbiselerimizden tutun, çevremizdeki eşyaların kullandığımız herşeyin çoğunluğu yanıcıdır. Yangın oluşması için Yanma Üçgeni Faktörlerinin bir arada bulunması gereklidir .Oksijen yaşadığımız her ortamda mevcuttur. Yanıcı maddeleri tutuşma sıcaklığına getirebilmek için mevcut hava sıcaklığı yanında çevremizde bir çok çeşitli ısı kaynakları( Ocaklar ,Elektriktesisatları,Kaynak makineleri ,Ocaklar vb ) bulunmaktadır. Bu nedenlerle hemen her işyerinde her ortamda her an bir  yangın tehlikesi oluşma mevcudiyeti vardır .

YANGIN EĞİTİMİ NEDEN ÖNEMLİDİR? 

Her an her yerde bir yangınla karşılaşmamızın mümkün olabileceğini bilmekteyiz. Karşılaşabileceğimiz herhangi bir yangının can ve mal kaybına sebebiyet veren birer felakete dönüşmesini engellemek bizim elimizdedir.Yangınların birer felakete dönüşmesini engelleyebilmenin yolu yangın felaketi konusunda toplum olarak bilinçlenmemizdir. Bu sebeple ister işyeri (sanayi vb ) ister ikametgah ( siteler vb) olsun bu alanlarda idareci konumunda olanlar söz konusu alanda bulunan  tüm bireylerin Temel Yangın Eğitimi alabilmelerini sağlamakla sorumludurlar.Bulunduğu ortamda yangını ilk gören  birey öncelikle  sözlü ve sonrasında vakit kaybetmeden yangın uyarı butonlarını aktif hale getirerek ihbar ve alarm sistemlerini devreye sokması gerekir.Yangından haberdar olan bireyler vakit kaybetmeden İtfaiye teşkilatına haber vermek zorundadırlar. Alarm verildikten sonra en doğru davranış biçimini hızlıca gerçekleştirmelidirler .Temel Yangın Eğitimi alan bireyler yangın konusunda bilinçlendikleri için öncelikle kişisel güvenlik kurallarını dikkate alarak daha sonrasında da yangını türü boyutu ve  yangın yerindeki diğer tehlikeleri göz önüne alarak sırasıyla 1.Tahliye İşlemini 2.Sirayeti Engelleme 3.Müdahaleyi gerçekleştirmelidirler. Müdahale için ortam yerindeki kişisel güvenlik unsurları dikkate alındıktan sonra uygun söndürme cihazı ile başlangıç aşamasındaki yangınlar için söndürme çalışması yapılabilir. Sıvı ve gaz yangınları hariç genelde yangının başlangıcındaki ilk bir dakikada sivil imkânlarla yangına müdahale edilebilmektedir. Buna göre tüm çalışanların ve vatandaşların en azından yangın söndürme cihazlarının kullanılmasını bilmeleri gerekmektedir. Temel Yangın Eğitimi alan bireyler kendi hayatları ve diğer insanların hayatlarını kurtarmakla kalmaz İtfaiye birimlerinin daha büyük bir yangınla karşılaşmalarını önleyerek bir felaketin önüne geçmiş olurlar .

Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği

Yangın Eğitimleri

Madde129

 Yılda bir defa Temel Yangın Eğitimleri alımını zorunlu kılar

Madde130 

Temel Yangın Eğitimlerinin İtfaiye Teşkilatı ve Sivil Savunma Kurumu tarafından verilmesi yanında Yetkili Kişi ve Firmalardanda eğitim alınabilmesine izin verir . İlgili üniversitelerin iki yıllık  Meslek Yüksek Okullarının itfaiye bölümlerinde İtfaiye ve Yangın Güvenlik Teknikeri mezunu yetiştirilmektedir. İtfaiye ve Yangın Güvenlik Teknikerleri ülkemizde yangın eğitimi vermeye en yetkili ünvanlardan biridir.

EĞİTİM YÖNTEMİ

Eğitim öncesi firma ziyareti yapılmakta, firmanın tehlike ve riskleri tanımlanmakta, eğitimin firmaya özel yapılması sağlanmaktadır. 

Eğitim, bilgisayar ve projeksiyon cihazı kullanılarak gerçekleştirilmekte, resim ve film örnekleri ile konular pekiştirilmektedir.  Eğitim öncesi ve sonrasında uygulanan testler ile eğitimin etkinliği ölçülmekte ve firmaya raporlanmaktadır. Eğitime katılan bütün personele eğitim katılım sertifikası verilmektedir.

Eğitimdeki amaç bireylerin yangınlara birer itfaiyeci gibi müdahele etmelerini sağlamak değildir . Bireylerin itfaiye birimleri olay yerine gelmeden önceki doğru davranış biçimlerini öğrenmeleri hedef alınır .

Eğitim esnasında katılımcılar ile eğitmen arasında karşılıklı sorular sorulması ile eğitim esnasından anlatılan konuların daha iyi kavranması ve bireylerin ayrıca merak ettikleri hususlarda en  doğru cevapları almaları amaçlanır.

KATILIMCILAR

Öncelikle Acil durum ekiplerinde müdahle ekibinde görevli olan personeller başta olmak üzere , imkan boyutunda  tüm çalışanlar ve idariciler herkes eğitime katılabilir.

EĞİTİM SÜRESİ

Eğitim Teorik ve Pratik olmak üzere  iki aşamalı olarak verilmektedir . Toplam bir saati bulmaktadır .Firmanın sunduğu  İmkan ( Zaman ve Personel ) dahilinde firmanın müsait olduğu zaman dilimi ve  katılımcıların sayısına göre eğitim saati uzatılabilir veya kısaltılabilir.

Yorumlar
Sosyal Paylaşım